Projekt

Mødet

Kommer vores konsulent på besøg hjemme hos Dem foretager han de nødvendige målinger, og svarer samtidigt på alle Deres spørgsmål vedrørende udførelse af møblerne. På mødet afklarer vi kundens forventninger i forhold til projektet, laver et udkast til projektet og beregner pri¬sen. Efter at kunden har accepteret prisen underskriver vi en aftale.

 

Gennemførelsesfasen

Efter at kunden har accepteret computerprojektet går vi i gang med at producere møblerne. Alle møblerne udføres iht. det individuelle, aftalte projekt. Under hele gennemførelsesprocessen er vi til De¬res rådighed. Vi sorger for transport, og hele processen afsluttes med en perfekt udført montering.

 

Montering

Montering finder sted efter forudgående, telefonisk aftale. Vi leverer færdigsamlede møbler, som vi derefter monterer på stedet, så De kan blive tilfredse med slutresultatet.